Kalite Standartlarımız

Yoğunluk Tayini

Malzemenin birim hacmindeki ağırlığınun tespit edilmesi amacı ile yapılır. Analitik terazi ile önce havada daha sonra da yoğunluğu önceden bilinen sıcı içerisinde tartılarak standartta belirtilen hesap yöntemi ile yoğunluk bulunur.